Cursuri disponibile

                                                                                             PLANIFICARE ORE PREGATIRE

  INSPECTOR IN DOMENIUL SSM – 80 ORE – cod COR 325723 - Grupa 32 SSM

  Perioada de curs: 17.05 – 09.06.2021

  Total 80 ore, din care 40 – teorie si 40 – aplicatii practice

  data

  Nr. tema

  tema

  Total ore

  Lector

  OBS

   

   

   

  MODUL 1     CADRUL LEGISLATIV GENERAL REFERITOR LA SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

  8

   

   

   

  17.05 2021

  L

  1

  Prezentarea  principalelor prevederi legislative europene in domeniul sanatatii si securitatii in munca

  Cunoasterea principiilor care au stat la baza elaborarii directivelor europene in domeniul sanatatii si securitatii in munca

  4

  Adrian Ispasoiu

   

   

  2

  Prezentarea reglementarilor din legislatia Romana privind  sanatatea si securitatea in munca

  Structura legislativa din Romania a sanatatii si securitatii in munca, precum si principiile generale

   

  18.05 2021

  Ma

  3

  Drepturi si obligatii ale angajatorului si ale angajatilor / Rolul si modul de interventie al organelor de prevenire si control

  4

  Titi Bonea

   

  4

  Prezentarea  principalelor standarde specifice activitatii

   

   

   

  MODUL 2     CRITERII GENERALE PENTRU EVALUAREA RISCURILOR

  20

   

   

   

  19.05 2021

  Mi

  1

  Concepte de baza si notiuni fundamentale / Principiile generale de prevenire

  4

  ??

   

   

  2

  Mecanismul  de producere a unei vatamari

   

  3

  Pericolul / Fenomenul periculos / Situatia periculoasa / Evenimentul peri5culos – Definitii

   

  20.05 2021

  J

  4

  Demersul de prevenire -  Obiectivele prevenirii / Principii si etape de prevenire / Mijloace tehnice de prevenire

  4

  Doina Cubici

   

  5

  Criterii generale pentru alegerea masurilor de prevenire si elaborarea unui plan de prevenire

   

  21.05 2021

  V

  6

  Principiile si   etapele de evaluare a riscurilor / Dif erite metode de analiza si evaluare

  4

  Adrian Ispasoiu

   

  7

  Riscuri profesionale – Consideratii generale / Estimarea si clasarea riscurilor / Evaluarea pentru alegerea masurilor                                                

   

  8

  Prezentarea / Utilizarea listelor de control pentru autoevaluarea riscurilor 

   

  22 + 23.05. 2021                                                                   SAMBATA + DUMINICA

   

   

   

   

  24.05 2021

  L

  9

  Abordarea riscuri psihosociale (stres , agresiune, comportament)

  4

  Dan Cojocaru

   

   

  10

  Abordarea ergonomica a prevenirii riscurilor  si stabilirea masurilor

   

  25.05 2021

  Ma

  11

  Gestionarea noxelor in mediul de munca si incadrarea lor in valorile maxime (zgomot, vibratii, chimice)

  4

  ??

   

   

   

  MODUL 3     ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PREVENIRE SI PROTECTIE

  8

   

   

   

  26.05 2021

  Mi

  1

  Politica de SSM a angajatorului /  Organizarera Serviciul intern de prevenire si protectie / Medicul de muncaMonitorizarea starii de sanatate a lucratorilor

  4

  Doina Cubici

   

   

  2

  Responsabilitati in domeniul SSM

   

  3

  Organizarea si functionarea CSSM

   

  27.05 2021

  J

  4

   Protectia colectiva si individuala / Diferite niveluri de protectie / Semnalizarea

  4

  ??

   

   

  5

  Analiza aposteriori a  accidentelor -  Metoda  arborelui cauzal / COSTURI ACCIDENTE

   

   

   

  MODUL 4     ACTIUNI IN CAZ DE URGENTA

  4

   

   

   

  28.05 2021

  V

  1

  Organizarea pentru acordarea primului ajutor

  4

  Dan Cojocaru / Beatrice Marinscu

   

   

  2

  Situatii de acordare a primului ajutor

   

  3

  Elaborarea unui plan de evacuare in caz de urgenta (elemente necesare pentru intocmire plan, cai de acces, zone cu risc ridicat, mijloace de alarmare) / Risc incendii -Explozii

   

  29 + 30.05. 2021                                                                   SAMBATA +  DUMINICA

   

   

   

   

   

   

  MODUL 5   ELABORAREA DOCUMENTATIILOR NECESARE DESFASURARII ACTIVITATII DE PREVENIRE - PROTECTIE

  8

   

   

   

  31.05 2021

  L

  1

  Documente necesare desfasurarii activitatii de SSM (documente de autorizare a functionarii, decizii emise de angajator pentru organizarea activitatii de SSM si a serviciilor de prevenire / protectie, fise de post, apelarea la servicii externe de prevenire, instructiuni proprii de SSM in baza HG si a standardelor ocupationale, documente privind politica de SSM a angajatorului.....)

  4

  Titi Bonea

   

   

  2

  Dosar de Cercetare a accidentelor de munca  si bolilor profesionale(AM / BP)

   

  3

  Supravegherea starii de sanatate

   

  01.06 2021

  Ma

  4

  Planificarea prevenirii: Planul de prevenire / resurse /  termene / responsabilitati

  4

  Doina Cubici

   

   

  5

  Implementarea planului / Analiza  eficientei masurilor implementate

   

  6

  Instruirea – Formarea personalului Instruirea – Formarea – instrumente ale prevenirii

   

   

   

  MODUL 6   EVIDENTE SI RAPORTARI IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

  4

   

   

   

  02.06 2021

  Mi

  1

  Registrele de evidenta – modalitati de colectare a datelor, centralizare date, modul de completare, comunicarea informatiilor celor interesati, arhivare

  4

  Titi Bonea

   

   

  2

  Intocmirea raportarilor prevazute de legislatie: continut, destinatie, mod de comunicare, inregistrare si arhivare

   

  03.06.2021 J            Consultatii acordate de lectori pentru Modulele 2, 3 pe teme solicitate de cursanti + Aplicatii

  6

   

  Ora 14,00

   

  04.06.2021  - V            Consultatii acordate de lectori pentru Modulele 4, 5 si 6, pe teme solicitate de cursanti + Aplicatii

  6

   

  Ora 14,00

   

   

   

  07+08+09.06.2021 -   DISCUTII / ASISTENTA ACORDATA DE LECTORI PENTRU ELABORARE PROIECTE

  16

   

   

   

   

   

   

   

  80

   

   

   

  Examen de absolvire: -  Proba scrisa: test grila cu 20 intrebari din cursul predat

  -    Proba orala: - sustinerea proiectului elaborat pe una din temele predate la curs

  Propunere data Examen: Vineri – 18.05.2021; Luni – 21.05.2021

   

   

   


  Program curs video-conferinta:

  01.02.2021 - 20.02.2021, L-V, intre orele: 17:00 - 20:00


  Video-conferinta

  Curs FMEA & 8D Reports